Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД
Осведомете се за трудовите ви права в Кралство Норвегия

Осведомете се за трудовите ви права в Кралство Норвегия

ИА ГИТ е разработило информационен видеоклип във връзка с изпълнението на заключителните дейности по проект България и Норвегия: Партньорство за достоен труд.

Видеоклипа е за правата на работещите в Кралство Норвегия. 

Клипа ще ви предостави добра информация за условията на живот и работа в Норвегия, при търсене на работа, сключване на трудов договор или командироване на работници в Кралството, нивата на минимална работна заплата в конкретни сектори и други. Късометражният филм насочва също към основни норвежки институции и центрове, от които при нужда хората могат да потърсят информация като и при необходимост помощ, като препраща към тях чрез конкретни линкове. Видеоклипът е насочен към вече работещите български работници или към тези, които възнамеряват да търсят работа в Норвегия, с цел да бъдат по-добре информирани за трудовите си права.

Филмът е публикуван на уебсайта на ИА ГИТ, както и в YouTube.

Информирай се за трудовите си права в Кралство Норвегия е разработен от проект във връзка с предвидените дейности по информиране.
Наложителността от клипа е базирана на факта, че инспекторите по труда и в двете държави се сблъскват с незнанието на работниците за техните трудови права, което ги превръща в потенциален обект на измама.

Разработването му е част от заключителните дейности по проекта, подписан между Централното координационно звено към Министерски съвет и ИА ГИТ, в качеството й на бенефициент. Финансирането на дейностите по него е с източник Фонда за двустранни отношения на национално ниво по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Срокът на изпълнение е юли 2017 г. - март 2018 г.