Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД
Близо 350 нарушения са засeкли от шуменската инспекция по труда

74 проверки са извършили служители на Дирекция „Инспекция по труда” Шумен през месец юни. Проверени са 73 малки и средни предприятия, съобщиха от инспекцията.

Общо констатираните нарушения са 347, като най-много са по здравословни и безопасни условия на труд – 215.

Пропуски при организацията и управлението на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия има в 139 случая.

Нередности има още при безопасността на работното оборудване, неосигурената защита от директен и индиректен допир до ел.ток и липса на предпазни устройства.

Свързаните с трудови правоотношения нарушения са 132, като най-често те са свързани с трудовите правоотношения и неспазване на работното време.

Други нарушения са свързани с това, че на работниците и служителите не е предоставена необходимата информация за рисковете за здравето и безопасността им, както и за мерките, които се предприемат за отстраняването, намаляването или контролирането на тези рискове.

Спрямо нарушителите са предприети 320 принудителни административни мерки и са дадени 320 задължителни за изпълнение предписания.

Издадено е едно наказателно постановление и едно е влязло в сила.

09.07.2016г.

Източник: http://shumen.topnovini.bg/