„МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД е регистрирано през 2010 г. в гр. София на адрес бул."Ботевградско шосе" № 227 като правоприемник на фирма „ИВОНИКС КОНСУЛТ" ООД, чиято дейност включва консултации в областта на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) , изготвяне на необходимата документация и организация по безопасност и здраве при работа.Служба по трудова медицина /СТМ/ при „МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД регистрирана в Министерство на здравеопазването с Удостоверение № 476 от 31.01.2011 г., по Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн. ДВ. бр.14/2008 г.).

ИЗТЕГЛИ ОФЕРТА                 

ПОДНОВЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ДОГОВОР
1
ПОДНОВЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ДОГОВОР
Цена за ПОДНОВЯВАНЕ

ПОДНОВЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ДОГОВОР

Отстъпка от цената за едногодишен договор! (Отстъпката се договаря и зависи от броя на работещите във фирмата, предмета на икономическата дейност, обема на извършваните услуги и сроковете за изпълнение и е обект на индивидуално договаряне във всеки конкретен случай)

Прочети повече

Служба по трудова медицина
2
Служба по трудова медицина
Договор със Служба трудова медицина

Служба по трудова медицина

С „МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД печелите: • качествени и бързи услуги • ниска себестойност на услугите • опит и професионализъм • здраве и безопасност за работниците и служителите • спазване на нормативните изисквания на Българското и Европейско законодателство.

Прочети повече

Оценка на риска
3
Оценка на риска
ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД И ПРЕМАХВАНЕ /НАМАЛЯ

Оценка на риска

Анализ и оценка на: •Работни помещения •Работни процеси •Работно оборудване •Работни места •Организация на труда •Използвани суровини и материали •Други странични фактори, които могат да породят риск.

Прочети повече

Специализирана лаборатория
4
Специализирана лаборатория
Измервания по електробезопасност и факторите на работната среда

Специализирана лаборатория

Служба по трудова медицина "МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД осигурява акредитирана лаборатория Орган за контрол

Прочети повече

Обучения на работодатели и органи за безопасност и здраве при работа (ОБЗР)
5
Обучения на работодатели и органи за безопасност и здраве при работа (ОБЗР)
Обучения на работодатели и органи за безопасност и здраве при работа (ОБЗР)

Обучения на работодатели и органи за безопасност и здраве при работа (ОБЗР)

ОБУЧЕНИЕ във връзка с НАРЕДБА № РД-07-2/16.12.2009г

Прочети повече

Цени
6
Цени
Договаряне на цени

Цени

ЦЕНАТА за трудово-медицинско обслужване зависи от броя на работещите във фирмата, предмета на икономическата дейност, обема на извършваните услуги и сроковете за изпълнение и е обект на индивидуално договаряне във всеки конкретен случай.

Прочети повече

Схема за евакуация
7
Схема за евакуация

Схема за евакуация

Изготвяне на схеми за евакуация, изготвяне на документация за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация в съответствие с разпоредбите и изискванията на НАРЕДБА № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Прочети повече

Актуално
Новини
Клиенти