Служба трудова медицина МЕДИК КОНСУЛТИНГ ООД

          Служба по трудова медицина ( СТМ ) към "МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД е регистрираната с  Удостоверение № 476 от 31.01.2011 г. Дългогодишният опит ни позволи да изградим трайни професионални отношения с редица големи български и международни фирми на територията на страната. Служба трудова медицина към „МС" Ltd има за цел да помогне на работодателите в България за да осигурят здравословни и безопасни условия на труд за своите служители.
          Служба трудова медицина към „МС" Ltd предлага пълен пакет от услуги, от които се нуждаят нашите клиенти при изпълнение на техните задължения във връзка със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).
Нашата упорита и професионална работа позволява на клиентите ни да виждат в наше лице един доказан и надежден партньор. Като лицензирана Служба по трудова медицина към „МС" Ltd , ние изготвяме подробна оценка на риска на работните места, съгласно изискванията на Наредба №5 и организираме задължителните профилактични медицински прегледи.
Дейността на
Служба по трудова медицина към „МС" Ltd включва още изготвяне на пълен пакет от документация по охрана на труда, провеждане на обучения на групите/комитетите по условия на труд и измерване факторите на работна среда и параметрите на електробезопасност, което напълно затваря кръга от услуги по спазване на ЗЗБУТ.
         
Служба по трудова медицина към „МС" Ltd разполага с екип от специалисти в областта на здравословните и безопасни условия на труд с дългогодишен опит, обслужвал през последните 5 години в същия състав, над 1200 фирми в цялата страна с предмет на икономическа дейност в почти всички области. Приоритети в работата на екипа, освен професионализма, експедитивността при изпълнение на трудово-медицинските услуги и качеството на предлагания продукт, са лоялността към партньорите и опазването конфиденциалността на споделената информация.

Повече за нас: медицина, трудова, служба
Служба по трудова медицина към „МС" Ltd ( СТМ ), регистрирана в Министерство на здравеопазването с Удостоверение № 476 /31.01.2011 г.

ОФЕРТА
1
ОФЕРТА
Договаряне

ОФЕРТА

Отстъпка от цената за едногодишен договор! (Отстъпката се договаря и зависи от броя на работещите във фирмата, предмета на икономическата дейност, обема на извършваните услуги и сроковете за изпълнение и е обект на индивидуално договаряне във всеки конкретен случай)

Прочети повече

СТМ
2
СТМ
Договор със СТМ

СТМ

С „МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД печелите: • качествени и бързи услуги • ниска себестойност на услугите • опит и професионализъм • здраве и безопасност за работниците и служителите • спазване на нормативните изисквания на Българското и Европейско законодателство.

Прочети повече

ОЦЕНКА РИСК
3
ОЦЕНКА РИСК
Условия на труд

ОЦЕНКА РИСК

Анализ и оценка на: •Работни помещения •Работни процеси •Работно оборудване •Работни места •Организация на труда •Използвани суровини и материали •Други странични фактори, които могат да породят риск.

Прочети повече

ОБУЧЕНИЯ
4
ОБУЧЕНИЯ
Обучения

ОБУЧЕНИЯ

Платформата се администрира от „МC" Ltd като се извършва обучения в дистанционна форма (онлайн). Мисията на „МC" Ltd се състои в непрекъснато повишаване на професионалната квалификация по безопасност и здраве при работа. Дистанционните курсове целят да повишат знанията и уменията във областта на безопасни условия на труд. Дистанционно обучение (онлайн) - „Платформа"

Прочети повече

ЦЕНИ
5
ЦЕНИ
Договаряне на Цени

ЦЕНИ

ЦЕНАТА за трудово-медицинско обслужване зависи от броя на работещите във фирмата, предмета на икономическата дейност, обема на извършваните услуги и сроковете за изпълнение и е обект на индивидуално договаряне във всеки конкретен случай.

Прочети повече

Актуално
Новини
Клиенти