Службата по трудова медицина има значителен опит в различни области:

·         Административното обслужване;

·         Предприятия за битова химия;

·         Хранително-вкусова промишленост;

·         Металообработване;

·         Металолеене;

·         Производство на текстил;

·         Строителство;

·         Книгопечатене;

·         Книговезки услуги;

·         Ресторантьорство;

·         Хотелиерство;

·         Търговия;

·         Специализирани строителни дейности;

·         Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта;

·         Производство на химични продукти;

·         Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон;

·         Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло;

·         Производство на мебели;

·         Други;

          Част от обслужваните от Медик Консултинг ООД- Служба по трудова медицина клиенти.